مشاوره و مهندسی سیستم‌های حفاظتی و ایمنی

در صورتیکه حوادث ناشی از حریق به سرعت اعلام و کنترل نگردند میتوانند همراه با تلفات و آسیبهای جبران ناپذیری باشند.

بدین منظور کارشناسان و متخصصین شرکت آریا کنترل پیشرو با توجه به شرایط محیطی و در خواست کارفرمایان اقدام به مشاوره و طراحی سیستم‌های اعلام حریق و تولید مدارک مهندسی و خرید بر اساس استانداردهای موجود و به تناسب نیاز و صرفه اقتصادی می‌نمایند.

مهندسی-سیستم-های-حفاظتی-آریا-کنترل-پیشرو

مشتریان ما

TAM logo-png
sfc project
سیمان تهران
logo- havayar
دلوارافراز
پتروشیمی امیرکبیر
آپاداناسرام
گروه مپنا
نفت بهران
سگال آذر
ksc co
hanyco